รู้จักกับเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) โฮสติ้งมีกี่ประเภท จะทำเว็บจำเป็นต้องมีพื้นที่ Hosting หรือไม่?

wordpress
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หรือโฮสติ้ง คืออะไร

Web Hosting คือ การให้บริการรับฝากข้อมูลเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการรับฝาก web hosting จะมีเครื่องเวิร์เวอร์ให้บริการตามชนิดของภาษาและฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) แบ่งตามการใช้งานได้ 2 ประเภทคือ

  1. ฟรีเว็บโฮสติ้ง (Free Web Hosting,ssdhosting)  เป็นบริการที่เปิดให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทำเว็บไซต์ฟรี มีให้เลือกทั้งแบบที่ให้ทำเว็บเฉพาะ HTML อย่างเดียว หรือสามารถทำเป็นภาษา Script เช่น PHP, ASP, ASP.NET, JSP ได้ด้วย โดย Web Hosting ลักษณะนี้ เหมาะกับครูอาจารย์ที่สอนหลักสูตรการทำเว็บไซต์ หรือนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ต้องฝึกหัด พัฒนาทักษณะการทำเว็บไซต์ของตนเองแบบออนไลน์ข้อดีของ ฟรีเว็บโฮสติ้ง (free web hosting,ssdhosting) : ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างพื้นที่ blog ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ฟรีที่ทาง http://www.wordpress.com เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิก และฝึกทำเว็บไซต์ได้ฟรีค่ะ
    ข้อเสีย ของ free web hosting,ssdhosting :เว็บไซต์จะโหลดช้า เนื่องจากมีปริมาณผู้ใช้รวมกันเป็นจำนวนมาก
  2. บริการการเว็บโฮสติ้งในเชิงพาณิชย์ (Commercial Web Hosting)  เป็นโฮสติ้งที่ผู้ใช้ต้อจ่ายเงินค่าบริการฝากข้อมูลต่างๆ เป็นรายเดือน หรือรายปีข้อดีของ commercial web hosting,ssdhosting :» สามารถเลือกเช่า พื้นที่ได้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนตามความใหญ่โตของเว็บไซต์ได้ เมื่อเว็บไซต์มีเนื้อหาเยอะขึ้น พื้นที่ไม่พอสามารถอัพเกรดเพิ่มพื้นที่ภายหลังได้» ปริมาณการส่งข้อมูลเข้าออก (DataTransfer) มากกว่า Free Web Hosting,ssdhosting ดังนั้นจึงรองรับจำนวนผู้เข้าชมได้มากกว่า» มีอีเมล POP3 คือ ชื่ออีเมล@ชื่อโดเมน.สกุล เป็นของตนเอง และสามารถรับส่งอีเมล์จาก website ได้» ไม่มีกรอบ หรือโฆษณาของผู้ให้บริการอยู่ใน website ของท่าน» มีความเร็วสูงกว่า free web host เพราะมีปริมาณผู้ร่วมใช้ต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์น้อยกว่าแบบแจกฟรี» สามารถเลือกแบบที่ใช้งานฐานข้อมูล (Database) หรือ ภาษาสคริปได้ อัพโหลด ดาวโหลดไฟล์ผ่านทาง โปรแกรมรับส่งไฟล์ FTP client ได้

 

WordPress

 

3. บริการเว็บโฮสติ้งเชิงพาณิชย์ (Commercial web hosting) นี้ยังแบ่งออกตามประเภทของการให้เช่าใช้บริการได้อีก 3 ประเภท ดังนี้

3.1 เว็บโฮสติ้งแบ่งให้เช่า (Shared Web Hosting) 

คือ หรือเรียกอีกชื่อว่า Virtual Hosting เป็นการแบ่งเช่าพื้นที่บางส่วนของเซอร์เวอร์เพื่อให้ฝากเว็บไซต์ไว้กับผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้งลักษณะนี้จะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยทุกคนที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้จะใช้

software แบบเดียวกัน และแบ่งกันใช้งาน CPU, RAM ร่วมกันข้อดีของเว็บโฮสติ้งประเภทแบ่งให้เช่า (shared hosting):ราคาถูก ประหยัดและลูกค้าไม่ต้องดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และระบบเครือข่าย

(Network) เอง เพราะผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ดูแลให้ทั้งหมดข้อเสียของ shared hosting: ssdhosting เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้น หากมีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งใช้งาน cpu

หรือ ram มากกว่าเว็บไซต์อื่น จะส่งผลให้เว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในเครืองเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน พลอยใช้งานได้ช้าลงไปด้วย แต่อย่างไร ก็ตามผู้ให้บริการจะคอยบริหารจัดการตรงส่วนนี้ให้อยู่แล้ว โดยผู้ให้บริการ shared hosting

จะมีการตั้งกฏการให้บริการขึ้นมาบังคับกับเว็บไซต์ทุกเว็บ ให้สามารถใช้งานทรัพยากรได้ไกล้เคียงกัน เช่น มีการห้ามเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งไม่ให้ใช้งาน cpu เกิน 25% เป็นต้น หรือไม่อนุญาตให้ติดตั้ง web script ที่กิน

ทรัพยากรสูงกว่าคนอื่น เช่น ห้ามติดตั้งบอร์ด Discuz! หรือ wordpress mu เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการรายอื่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ให้สามารถใช้ทรัพากรได้อย่างพอเพียงและใกล้เคียงกัน

3.2 วีพีเอส VPS (Virtual Private Server) 

คือ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแบบเสมือน หรือ เซิร์ฟเวอร์จำลองอยู่ใน Server จริงๆ อีกทีนึง หลักการคร่าวๆ คือ เจ้าของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ นำเครื่องเซอร์เวอร์ของตนเองมาแบ่งออกเป็นเซิฟร์เวอร์เสมือนย่อยๆ หลายๆ เครื่อง โดย แบ่ง RAM ฮาร์ดดิสก์ CPU ให้เช่าตามความต้องการของแต่ละเว็บไซต์ โดยทรัพยากรเหล่านี้ จะถูกแบ่งของแต่ละเครื่องเสมือนออกจากกัน ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เสมือนแต่ละตัวนี้จะถูกเรียกว่า Virtual Machine และทำงานได้เสมือนกับเครื่องเซอร์เวอร์ 1 เครื่องVPS แต่ละเครื่องนี้จะแยกการทำงานออกจากกันโดยสิ้น

เชิง ถ้า VPS ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย จะไม่มีผลกับการทำงานของ VPS ตัวอื่น ๆ ในระบบ ข้อดีของ VPS Hosting คือสามารถปรับเปลี่ยน Configurations ของซอฟท์แวร์ต่างๆ ได้บริการ VPS นี้เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดกลาง ที่มีปริมาณคนเข้าเว็บมากเกินกว่าที่ Shared Hosting จะรับไหว (shared hosting จะมีการจำกัดปริมาณการใช้ cpu เช่นห้ามเกิน 25% เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเว็บไซต์ท่านเติบโตและใช้ปริมาณ cpu เกินกว่าที่

shared hosting จะรับไหว ท่านจะถูกผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ ssdhosting ให้ไปเช่าใช้บริการ VPS แทน เว็บไซต์ที่เหมาะกับการใช้บริการ VPS นี้อาจวัดจากปริมาณคนเข้าเว็บต่อวัน เช่น ตั้งแต่ 1 พัน – 1 หมื่นคนต่อวัน เป็นต้นผู้ที่จะใช้บริการ VPS นี้ต้องมีความรู้เรื่อง system administration การดูแลระบบโฮสติ้ง การรักษาความปลอดภัยเว็บเซอร์เวอร์ ระดับหนึ่ง และต้องสามารถติดตั้ง software ต่างๆ เพื่อใช้งานเองได้ … แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเช่า VPS บางรายในเมืองไทย จะมีให้บริการติดตั้ง software ต่างๆ ให้ใช้ฟรีด้วยค่ะ ดังนั้น สำหรับท่านที่ไม่เก่งด้านนี้ อาจเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีบริการเสริมฟรีเหล่านี้ด้วยก็ได้ค่ะ

3.3 ดีดิเคทดิดด์. เซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Sever) 

คือ การเช่าเครื่องเซิฟเวอร์ (Server) แบบทั้งเครื่อง โดยผู้เช่ามีสิทธิเต็มที่ในการเข้าถึง Server (Root Access) โดยทั่วไปลูกค้าต้องรับผิดชอบดูแลเครื่องเอง และติดตั้ง software ต่างๆ เอง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ให้เช่า บางราย ทำการติดตั้งระบบและซอร์ฟแวร์ต่างๆให้ใช้ฟรีด้วย บริการ Decicated server นี้เหมาะกับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณผู้เข้าใช้งานเยอะ ตั้งแต่ 1 หมื่นคนต่อวันขึ้นไปค่ะ

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

ที่มา: hosttook.wordpress.com

web-hosting-domain
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
ประเภทของ Domain name ควรใช้แบบใหนให้เหมาะกับประเภทของเว็บไซต์ Website

ประเภทของ Domain name  ผู้ให้บริการ ssd hosting แบ …

PHPMYADMIN
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ .sql และ วิธี Export Database Mysql ออกมาเป็นไฟล์ ใน PHPMyadmin

วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ . …

web
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
อยากมีเว็บไซต์ (Web Site) ของตัวเองจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องรู้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ (Web Site) จะมีเว็บไซต์เป็น (Web Site) ขอ …