โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

Adding a Heading Tag

Heading tags are an important part of your page’s SEO.  Search engines look at text in your heading tags to get a better idea of what your content is about.  Using heading tags correctly can help your SEO.

 

To add a heading tag:

  1.  From the left menu of the Editor, click Add.
  2. Select Text.

 

 

Here, you can drag the title that you want onto your page.  Each title is mapped to a heading tag:

  • H1 – Site Title
  • H2 – Page Title
  • H3 – Section Title
  • H4 – Title 1
  • H5 – Title 2
  • H6 – Title 3

 

There are no restrictions as to how many heading tags you can add.  Generally, you should use titles according to their function and place titles where it makes sense.  Abusing the use of titles may confuse not only your visitors, but also search engines.

 

Although heading tags are categorized from 1 to 6, there are no restrictions to their design — that is, H1 doesn’t necessarily need to be bigger than H6.  The number is just used as hierarchy of importance, meaning H1 is more important than H6.

 

<<< Last Article

 

Compose: MCCONTENT
Source: kb.website.com

PHPMYADMIN
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ .sql และ วิธี Export Database Mysql ออกมาเป็นไฟล์ ใน PHPMyadmin

วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ . …

web
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
อยากมีเว็บไซต์ (Web Site) ของตัวเองจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องรู้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ (Web Site) จะมีเว็บไซต์เป็น (Web Site) ขอ …

โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
Article – Page SEO Meta Information

Article – SEO SEO stands for “search engine …