โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

3 Must-Have SEO Strategies for 2017

Search Engine Optimization (SEO) can consume a lot of time if you’re always looking to add content to your website, or even if you’re constantly updating your keyword strategy to compete against others. However, if you have limited time to work on SEO, here are the three things that you can do to help your website rank better on search engines.

 

Optimize your titles and descriptions

Your page titles and descriptions are usually what’s displayed when your website shows up in Google’s search results.

Although page titles and descriptions don’t contribute too much to your page’s ranking, they do have a profound impact on your page’s web traffic — visitors read page titles and descriptions in the search results before deciding on which link to click. Your page titles and descriptions have a direct impact on your page’s clickthrough rate and it’s imperative that you optimize it not only for Google, but also for your potential visitors.

Make sure both your page title and description are within limitations — 60 characters for the title, and 160 characters for the description.  Any more than than that and your hard work will get truncated on the search results page.

Don’t try to stuff your title and descriptions with keywords. It’s good to include your keywords but don’t over do it. Potential visitors read these titles and descriptions, so make it short and sweet. The best practice is telling your visitors exactly what they’re getting by visiting your page.

Learn how to add your page titles and descriptions

 

Structure your content with headings

A search engine’s job is to provide the most helpful and relevant content for users.  So if you want your pages to rank higher, you will need to convince search engines that your content is what people are looking for.

By adding relevant headings to your content, you can help search engines better understand and categorize your page — search engines can read your page headings to find out what your page is about.  Having descriptive headings has the added benefit of making your content easier to read from a user’s perspective.

You can use the H1 to H6 tags in your HTML code to mark your text as headings — H1 being the most important headings and H6 being the least.  There are no restrictions on how many of each heading tag you can add on a page.

Our site builder has the H1 to H6 tags are mapped into each font style so you can mark your headings with heading tags in just a few clicks.

Learn how to add heading tags

 

Add Alt Text for your images

Unlike humans, Google’s crawlers don’t have eyes so they can’t see what the images on your pages are depicting. So if you want to let Google know what your images are about, you’ll need to provide that information through Alt Text.  Alt Text is the text that’s displayed in place of an image, if the image cannot be displayed.  Search engines like Google will parse this text to get an idea of what your images are about web hosting, so it’s crucial that you provide descriptive Alt Text for each of your images.

Try to keep the Alt Text short, but descriptive.  Don’t overload it with keywords or else Google will treat it as spam.

 

Article – Adding Alt Text

You can add alt text by doing the following.

 

  1.  In the site builder, click on the image that you want to add alt text for.
  2.  In the menu that comes up, click Alt Text.

  1.  Type in your alt text.

 

 

 

Compose: ssdhosting.in.th

Source: blog.website.com

 

wordpress
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
รู้จักกับเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) โฮสติ้งมีกี่ประเภท จะทำเว็บจำเป็นต้องมีพื้นที่ Hosting หรือไม่?

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หรือโฮสติ้ง คืออะไร Web …

web-hosting-domain
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
ประเภทของ Domain name ควรใช้แบบใหนให้เหมาะกับประเภทของเว็บไซต์ Website

ประเภทของ Domain name  ผู้ให้บริการ ssd hosting แบ …

PHPMYADMIN
โฮสติ้ง พื้นที่ทำสำหรับเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน
วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ .sql และ วิธี Export Database Mysql ออกมาเป็นไฟล์ ใน PHPMyadmin

วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ . …